SNADNO SI VYBERTE MEZI RŮZNÝMI ZPŮSOBY DOBÍJENÍ

Připojte Vaše vozidlo a dotykem prstu ikony na dobíjecí stanici spusťte rychlé okamžité dobíjení nebo dobíjení naprogramované dle Vámi zadaných požadavků. Okamžité dobíjení začne dobíjet maximálním výkonem ihned po připojení kabelu. Programovatelné dobíjení dobíjí dle Vámi nastavených instrukcí, které lze nastavit skrze webové rozhraní dobíjecí stanice. Oba módy dobíjení mohou být měněny i v průběhu dobíjení.

ŠETŘETE NÁKLADY VYUŽITÍM PŘEDNASTAVENÝCH DOBÍJECÍCH PLÁNŮ

Využijte možností vzdáleného přístupu a nastavte si parametry dobíjení. Jednoduše tak můžete nastavit průběh dobíjení pro každou jednotlivou hodinu během dne a to jen skrze několika kliknutí. Případně si nastavte začátek dobíjení tak, abyste maximálně využili cenově výhodnějšího tarifu např. při dobíjení během noci.

OPTIMALIZUJTE PROVOZ VÍCE DOBÍJECÍCH STANIC V JEDNÉ LOKALITĚ

Dobíjecí výkon lze na dobíjecích stanicích upravovat nejen pro jednu dobíjecí stanici, ale také pro celé skupiny dobíjecích stanic. Skupina může být vytvořena např. instalací několika dobíjecích stanic v jedné lokalitě (parkovací domy, obchodní centra apod.). Skupiny dobíjecích stanic lze nastavit pomocí webového rozhraní. Pokyny jsou distribuovány do každé stanice zvlášť. Na základě těchto pokynů lokální skupina dobíjecích stanic optimalizuje své dobíjecí charakteristiky tak, aby umožnila nejvyšší možný komfort Vašim zákazníkům. Sofistikovaný algoritmus sleduje nastavení maximálního povoleného příkonu pro dobíjecí stanice, aktuální dobíjecí výkony aktuálně připojených vozidel a další parametry, které vyhodnocuje a využívá pro řízení a optimalizaci celé lokální skupiny. 

 

 

SNIŽTE NÁKLADY PROPOJENÍM STANIC S ŘÍDICÍMI SYSTÉMY BUDOVY

Jednotlivé dobíjecí stanice, případně skupiny dobíjecích stanic, můžete ovládat prostřednictvím komunikačního rozhraní a napojit je do nadřazených inteligentních systémů budov. Tím snadno a hlavně automatizovaně zamezíte přetížení sítě či překročení rezervovaného příkonu a eliminujete tak riziko s tím spojených penalizací. Systém umožňuje optimální synergii mezi jednotlivými systémy budov a potřebami Vašich zákazníků či zaměstnanců na dobíjení elektromobilů.

ZDE ZAČNĚTE

Doručíme vám vaši novou dobíjecí stanici a instalujeme ji u vás do několika dní! Naši odborníci prověří připravenost místa na instalaci dobíjecí stanici a případně provedou nutné přípravné práce. Můžete tak začít plně využívat vaší nové dobíjecí stanice bezprostředně po připojení a aktivaci. Údržba po dobu záruky je zajišťována od smart4smart.
Můžete si objednat dobíjecí stanici bez dodatečných instalačních služeb. To znamená, že zajištění kontroly místa instalace a samotné instalace bude ve vašich rukou. Připojení kabelu, stanice, řešení případných technických omezení připojení, apod. musí splňovat zákonné požadavky a normy. Smart4smart zajistí údržbu a servis dobíjecí stanice, ale nebude odpovědná za případné problémy způsobené nesprávnou instalací.